Sukces Pathfinder Online

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu nie pokładałem większych nadziei na ufundowanie Pathfindera Online na Kickstarterze.
Rzeczywistość jednak lubi płatać figle. Goblinworks, siostrzana firma Paizo zaczęła kusić bonusami i w przeciągu kilku godzin uzbierała brakujące kilkaset tysięcy dolarów, do wymaganej kwoty miliona.

W optymistycznej wersji oznacza to, że Paizo zacznie konkurować z grami na licencji WotC np. nadchodzącym Dungeon & Dragons: Neverwinter.
O to żeby tak się stało, zadba skład doborowych projektantów gier: Ed Greenwood, Erik Mona, Frank Mentzer, Keith Baker, Mark Rein Hagen, Rich Baker czy Wolfgang Bauer.
Na dokładkę po przekroczeniu progu miliona i pięćdziesięciu tysięcy dolarów, do teamu dołączył Chris Pramas z Green Ronin Publishing.
Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowy team przypominający czasy narodzin PFRG, kiedy Lisa Stevens zadbała by przy powstawaniu gry pen & paper pojawiły się same znane nazwiska.

Akcja gry rozgrywać się będzie oczywiście w niezwykłym i fantastycznym świecie Golarion, na obszarze River Kingdoms. Gra będzie opierać się o usługi abonamentowe (dostęp do wszystkich możliwości) i mikropłatności (wybieramy co nas interesuje). Dziś dziwić może pierwszy model, jednak sądzę, że mikropłatności zdominują zabawę w Pathfinderze Online.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Paizo, Goblinworks, Kickstarterze etc.

Prześlij komentarz

Α fabulοus Adνаnce loan wіll be about the ѕame simρlу becаuse a
payԁay loan or poѕsibly cash loаn fаst.
Аll these persоnal loаns are fashionеd whіch meanѕ that
thаt is the shoгt-liѵed
aѕ well as qualifieԁ to allow pеορle today comprehend ωith inсomе tο makе
sure yοu tаke-homе paycheck. It is rаthег for
the peoρle when уоu need tο have а lot more moneу youngsteг
shοuld be рay bаck a pауmentѕ аnd to taκe sеveral of the uneхpecteԁ
unеxpected lifespan.

Τhіs іѕn't troublesome that will have a loan. You may be visiting among several other stores in your town. You possibly can hop to numerous other people via the internet. It is just a very easy to use plus swift procedure. You can have your dollars after only moments or maybe hours as soon as you submit an application. That is as well a terrific payday loan when you have awful credit rating, in no way due to the fact these lenders achieve run some credit scores determine.

To help you receive any cash loan, you must have proof present-day a job along with checking account. Simply click an income by your supervisor and some with the business banking information and facts. At the time important computer data is actually validated, you can get yourself your hard earned cash right away. After you do that on the internet, it may take two or three numerous hours for those finances to remain shifted for your requirements.

my web blog - kredyty przez internet

MKRdezign

{facebook#gitgames} {twitter#gitgames} {google-plus#GitgamesBlogspotRPG}

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget